Продължителност на учебната година

Учебната година започва ежегодно на 15 септември и отразява сроковете в ежегодната заповед на Министъра на образованието и науката за съответната учебна година.

Организация на учебния ден

Учебният ден е с продължителност от 8:40 до 14:30 ч.

Седмичната учебна програма включва задължителните общообразователни предмети и свободноизбираемите предмети. След 14.30 ч. са предвидени допълнителни занимания за самоподготовка, спорт, допълнителни дейности, ателиета, учебни курсове, проекти и занаяти.

Поведение и дисциплина

В частно основно училище „Изгрев“ под „възпитание“ се разбира да проявиш добродетелите, дарбите и способностите си. Всеки, който прояви добродетелите напълно свободно, без насилие, е истински възпитан. Възпитателните и поведенческите проблеми се разрешават с принципите и методите на слънчевата педагогика, с пълното съдействие на родителите.

Общуване с родители

Частно основно училище „Изгрев“ поддържа естествената връзка между родителите и училището в полза на успеха на детето и мисията на училището. Провеждат се регулярни срещи родители – учители. Разчитаме на неформалната активност на родителите в училищния живот, като осигуряваме възможности от традиционни и иновативни форми за участие в училищни тържества, извънкласни, извънучилищни дейности и др. Търсим мнения за цялостната организация на училищния живот.

Осигуряваме обратна връзка чрез ежедневни лични контакти и срещи, чрез възможностите на съвременните форми за контакти и комуникации, вкл. чрез:

  • Електронен дневник
  • Училищния календар
  • Актуални новини
  • Оценки по предмети с коментари
  • Информация за отсъствия
  • Съобщения от и до класен ръководител
  • Класните ръководители и учители по предмети
  • Ръководство и администрация на училището
  • Галерия от дейности и публикации в сайта и социалните мрежи