Блог

Обучение по Слънчева педагогика 2019

Обучение по слънчева педагогика 2019_1

През настоящата 2019 година детска школа „Бялото кокиче“  и училище „Изгрев“ организират обучение по слънчева педагогика с практически занятия и индивидуални проектни задачи за усвояване на педагогическата философия и приложение на слънчевите методи.

Обучението се провежда в комбинирана формадистанционна (учебни материали), присъствена (под формата на индивидуални срещи) и практическа (педагогическо наблюдение и практически уроци в детска школа „Бялото кокиче“), педагогически консултации и обмяна на опит с учителите от детската школа и училище „Изгрев“.

Темите са съобразени и разпределени за учители и родители. Включени са информационни материали от теорията и приложението на слънчевата педагогика, диагностични тестове и работа с тях в практиката на учителя, разучаване на песни и музикални упражнения, насоки за работа върху личностните качества и самовъзпитание на родители и учители и др.

Началото на обучението се определя индивидуално в зависимост от датата на подаване на заявлението.

Може да се запишете за обучението с попълване на формуляра тук.

„Слънчева педагогика“ е иновативен проект с оригинална методика за обучение и възпитание. Отворен път за  образованието.

Уникални физически, музикални, дихателни упражнения и цветни практики, успешно интегрирани в различни преподавателски подходи. Паневритмия за деца.

Лесно и успешно вкъщи и сред природата.

Еднакво полезна за децаучители  и родители.

От сянката на проблемите и трудните възпитателни задачи към светлината и топлината на слънцето – това е слънчева педагогика.

Широк хоризонт и дълбоки познания за детето, родителството и ролята на учителя. Високи цели и идеали за възпитанието.

За обучението по слънчева педагогика, учители от София и Добрич получиха квалификационни кредити.

За записване моля да попълните следния формуляр.

Ако имате необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на:

тел: 0896 669 767

e-mail: sunpedagogy@gmail.com