Училище "Изгрев"

Най-често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси

1. Какво включва таксата за обучение?

Таксата включва:  

Обучение

 • учебни часове по учебните предмети от задължителната подготовка;  
 • учебни часове по учебните предмети от задължителноизбираемата подготовка;  
 • учебни часове по учебните предмети от свободноизбираемата подготовка;  
 • допълнителен брой часове по чужд език за подготвителен клас;  
 • допълнителен брой часове по втори чужд език;  
 • допълнителен брой часове по музика – авторска методика;  
 • целодневна организация на учебния ден /следобедни занимания/;  
 • лятна занималня /след края на уч. година/ – до 30 юни и от 2 септември;  
 • обучение в основните принципи на здравословния и природосъобразен начин на живот – авторска програма чрез извънкласна учебна форма „Живата Природа“;  

Ателиета – курсове по тъкане, грънчарство, градинарство, дърворезба  

Медицинско обслужване  

Учебници  

Електронно наблюдение  


 

2. Какъв е екипът от учители? Кой ги подготвя за работа в училището?

Екипът от учители е основан върху хармоничното обединение на професионалисти, чиято различна възраст и опит са изключително предимство. Налице са години практика в образованието, които се допълват от ентусиазма и новите идеи. Освен задължителното професионално образование, в училището ритмично и последователно се провежда вътрешно обучение за усвояване философия и мирогледа на слънчевата педагогика, както и методите за нейното практическо приложение.


 

3. Кои са критериите за назначаването им на работа?

 • задължителна педагогическа правоспособност  
 • завършен курс за обучение по „слънчева педагогика“
 • интервю
 • практика в училището или детска школа „Бялото кокиче“ 

4. Какво означава „Слънчева педагогика“?

Слънчевата педагогика представлява система от правила, методи и насоки от Учителя Петър Дънов за работа с деца и ученици, съвети и напътствия за родителите.

В слънчевата педагогика има принципи, лъчи и методи, които включват пренаталния етап от развитие на хората, трите образователни периода от 1 до 21 години, както и знания за развитие на човека като индивидуалност и включването му в различните социални групи.

Слънчевата педагогика се основава върху изучаването и познаването на вътрешните и външни природни закони. Тя работи в ежедневието с четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната, които разглежда едновременно и като възпитателни елементи в училищната практика.

Например дихателните, двигателните и музикалните упражнения са интегрирани в утринната гимнастика и часовете по музика и физическо възпитание, в излетите сред природата и др. Знанието за въздействието на цветовете на светлината ни помагат да ги използваме в изграждането на качества на характера – различните добродетели, както и за поддържане на здравето.

За разбирането и изучаването на слънчевата педагогика се провеждат вътрешни обучения на учителите в детска школа „Бялото кокиче“ и училище „Изгрев“, а за всички заинтересовани се провеждат ежегодни семинари.

 


5. Какво включва здравната програма

 • Утринна гимнастика
 • Паневритмия
 • Дишане и дихателни упражнения
 • Музика и музикални упражнения
 • Физически /гимнастически/упражнения
 • Здравословно хранене
 • Свободноизбираем предмет „Живата Природа“ – знания, умения и навици за здравословен и природосъобразен начин на живот
 • Сезонни лагери сред Природата

 


6. Използват ли се програмите на Министерството на образованието?

Училището е лицензирано и открито със заповед на министъра на образованието  от 19.02.2015 година и изцяло работи в изпълнение и приложение на ДОИ за съответната възраст и образователна степен. Към всичко това се добавят принципите и методите на слънчевата педагогика, които имат за цел да подпомогнат учителите, учениците и родителите в отговорната работа за отглеждането и възпитанието, да направят ученето и училището приятно и полезно занимание – един истински дом на слънчевото детство.


 

7. Какво представлява приемът на учениците?

Решението за прием се основава на интервю с родителите и детето, като се съблюдава наличието на :

 • готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
 • съвместимост между критерии и очаквания на родител и училище;
 • декларация за запознатост и съгласие със здравната програма и образователната политика  на училището, чрез методите на слънчевата педагогика.

 

 


8. Как се придвижват децата до училище?

Учениците ползват училищния транспорт, който има маршрутни линии за различните направления в София. Цената за транспорта се заплаща допълнително от таксата за обучение. Автобусите пристигат в училище около 8.00 – 8.10 часа, след което децата закусват и се включват в утринната гимнастика.

 


9. Храненето в училище

Храненето в училището е организирано в закуска /8.10 ч./, прием на плод /10.30 ч./, обяд /12.00 ч./ и следобедна подкрепяща закуска /15.30 ч./. Децата ползват храна от вкъщи и фирми за кетърингово обслужване. Цената за храненето се заплаща допълнително от таксата за обучение.

 


11.Телефони, таблети и компютри

Не се изпозват в училище от учениците, освен в случаите на тяхното приложение в задължителните форми, наложени от съдържанието и изискванията на учебните програми за съответната възраст и етап от образователната степен.

 


12. Допълнителните дейности в училище

За децата от подготвителната група и учениците се предлагат различни по вид допълнителни дейности, които се провеждат ежедневно в учебните дни от 14.00 до 16.30 часа. Те включват занимания по Паневритмия, музика /цигулка, флейта, пиано и китара/, плуване, актьорско майсторство, танци /народни и класически/, градинарство, грънчарство, тъкане и дърворезба. Учениците заявяват желанието си да се включат в тях в началото на учебната година. Безплатни за децата са Паневритмия, градинарство, грънчарство, тъкане и дърворезба, а останалите са допълнително платени.


 

9. Цел и мисия на училището:

 • Да се създаде работещ модел, който да бъде отворен за търсещите нови възможности и хоризонти в образованието и възпитанието;
 • Популяризиране на принципите и методите на слънчевата педагогика.