„СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА Mobile“ (PWA)

https://suntests.sunpedagogy.com/Начало

Всеки учител или родител ще бъде радостен да получи подкрепа и помощ в отглеждането, обучението и възпитанието на децата. Представяме Ви „СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА Mobile – приложение, което може да Ви улесни и да отговори на много въпроси, относно:

Какъв е темпераментът на децата (или Вашият)?

В кой период се намират неговите растежни възпитателни сили?

Какви препоръки се дават за развитието на детето в определената възраст?

Каква е характеристиката на тези периоди?

Как да бъдем подкрепящи и съпричастни за децата си в тяхното израстване?

Как да открием дарбите и способностите? Развиване на умения за наблюдение от родителите и учителите.

Кои са комплексите от гимнастически, дихателни и музикални упражнения, които  можем да ползваме за изграждане на добродетелите и характера?

Защо трябва да познаваме темперамента си, защо е необходимо да познаваме характера и проявите на растежните сили? – Ако трите (на храносмилателната, на дихателната и на нервната система) темперамента са добре представени в човека, той е в хармония със себе си. Ако волята, чувствата и мислите му са правилно свързани, той е здрав. Здравият човек привлича, той е щедър и богат. Щастието зависи от хармонията между ума, сърцето и волята на човека.

Приложението е достъпно в сайта на слънчевата педагогика http://sunpedagogy.com/. За да ползвате функциите за попълване на тестовете за темперамент, период или качества на характера, трябва да създадете собствен акаунт, който ще Ви позволи да съхранявате и споделяте своите резултати. В този електронен помощник ще откриете принците и методите на слънчевата педагогика, както и още много полезна информация в секция „Библиотека“ на приложението.

„СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА Mobile – от телефона, таблета или компютъра – в ума, в сърцето и във волята J