Създаване на нови възможности за обучение и възпитание, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата;

Практическо приложение на „Слънчева педагогика“ – педагогическа система, основана на идеите и методите на Учителя Петър Дънов за възпитание и самовъзпитание в здравословен и природосъобразен начин на живот;

Популяризиране на педагогическия опит от прилагане на методите на „Слънчева педагогика“.
[nggallery id=27 images=3]