Първият учебен ден на детска школа „Бялото кокиче“

Първият учебен ден на детска школа "Бялото кокиче"