Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., като следва традициите и педагогическия подход за природосъобразен и здравословен начин на живот.  В него  комплексно се прилагат методите на слънчевата педагогика, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Децата да започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения, Паневритмия и вкусни плодове.

Училище „Изгрев“ има мисията да създаде хармонично и природосъобразно пространство за обучение и възпитанието на децата в предучилищна и училищна възраст.

Методиката на слънчевото обучение чраз възпитание е структурирана на основата на културно-историческото и педагогическо наследство, оставено от учителя Петър Дънов.