Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г., като следва принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.  Интерактивно се прилагат методите на слънчевата възпитание и обучение, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Децата да започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения и Паневритмия.

Училище „Изгрев“ има мисията да създаде хармонично и природосъобразно пространство за обучение и възпитание на децата в предучилищна и училищна възраст.