Детска школа „Бялото кокиче“

В детска школа “Бялото кокиче” вече девет години посрещаме деца от 3 до 6 годишна възраст.  Денят ни започва със сутрешни упражнения и музика. Храната се приготвя на място и е съобразена до голяма степен със здравословните принципи. Разходката е неизменна част от програмата през всички сезони

Занятията са подредени в седем модула: здраве, движение и чистота; живата природа; числа и фигури; активни игри; роден и чужд език; изкуства; астрология и астрономия за деца.

Още детайли за детска школа „Бялото кокиче“ може да разгледате тук.

Лого - училище Изгрев

Основно училище „Изгрев“

Училище “Изгрев” отваря врати през есента на 2015 г. Щастливи сме в него да прилагаме методите на слънчевата педагогика, която събира ведно природа, музика, здравна и учебна програма, съобразена с МОН.

Вратите ни са винаги отворени за всички деца и родители, които желаят да посетят училище “Изгрев”, а с информацията, която публикуваме в блога, се надяваме сайтът да е отворена врата към  слънчевата педагогика, чрез която да получавате знания и полезни опитности.