СпортСлед приключване на учебните занятия от 15:30 до 17:30 ч. учениците могат да посещават по избор различни видове спорт, които се организират в определен срок, преди започване на учебната година, за което се изготвя съответния график за видовете спорт, списък на участниците и график за транспорта.