ПаневритмияПаневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки, групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин оздравителното и възпитателното влияние на ритмичното движение, музиката, поезията, общуването с приятели и контакта с природата (по-чист и естествено йонизиран въздух, антидепресивно и стимулиращо имунитета влияние на слънчевата светлина, вятъра и т.н.). Паневритмията е създадена от известния български теолог, педагог и духовен учител Петър Дънов и се практикува у нас и по света над 70 години.

Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи. Началното обучение по паневритмия при възрастни подобрява равновесието, силовата издръжливост и общата подвижност; намалява редица негативни явления (редуцира негативните емоции, тревожността, възприетия стрес, агресивността и депресивните симптоми) като същевременно увеличава значимо: позитивните емоции, емоционалното благополучие, честотата на вдъхновението, засилва осъзнатостта, повишава самочувствието на личността, умението за справяне с проблеми и трудности в живота, психичната адаптивност, стресоустойчивостта, надеждата, оптимизма и жизнената удовлетвореност. Получените резултати свидетелстват, че благодарение на началното обучение по паневритмия обучаваните по-лесно се адаптират към различните ситуации в живота, по-лесно постигат целите си и се справят с проблемите и задълженията си, в живота им има повече смисъл и вдъхновение, те се чувстват по-ценни като личности и в крайна сметка – по-щастливи и по-удовлетворени от себе си и от живота, който водят. Началното обучение по паневритмия подобрява качеството на живота, дължащо се на здравето, като намалява ролевите ограничения, причинени от физически и емоционални проблеми, намалява усещането за телесна болка, повишава емоционалното благополучие и виталността, общото здраве, подобрява социалното функциониране и работоспособността (за повече детайли вижте ТУК).

Частно основно училище „Изгрев“ разполага с високо квалифицирани преподаватели по паневритмия с богат педагогически опит.