Училище сред природатаСезонните лагери се организират в различни населени места, с програма, която позволява на учениците да опознаят природата и здравословния начин на живот. В тях са включени ежедневни преходи; различни спортове според сезона; подходящи мерки за безопасност; изпълнение на гимнастически и дихателни упражнения на открито; тематични образователни и развлекателни вечери; пълноценно използване на четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната.

Специално разработените програми на лагерите позволяват на децата:

  • да формират знания и умения
  • да изграждат качества за екипна работа и взаимопомощ
  • да имат допълнителни занимания по чужди езици
  • да имат активности по интереси
  • да проявят детско творчество в областта на изобразителното изкуство
  • да опознават красиви местности и природни забележителности в България

Лагерите се провеждат в учебно време и след предварително уведомление. Обявената такса се заплаща от родителите непосредствено преди провеждане на събитието и включва транспорт, нощувка, храна, при необходимост допълнителна екипировка и др.